Vooruitbestellen Dudok van Heel 2 [Alleen voor KNGGW leden]

€141,00
Kopen

Vooruitbestellen Dudok van Heel 2

 

2023 stond in het teken van het 140-jarig lustrum van het KNGGW. We hebben dit gevierd, door onder andere vier nieuwe banden* te willen uitgeven van het monumentale werk ‘Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten’.

 

Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten

 

De banden vormen een aanvulling op de eerste twee banden die in 2008 verschenen ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum. In de nieuwe banden worden de verwantschapsrelaties in beeld gebracht tussen talrijke prominente Amsterdamse families, inclusief hun nakomelingen in andere Hollandse steden en de rest van de Republiek. Tezamen vormen deze families de ‘parenteel Boelen’. De rijk geïllustreerde uitwerking van deze families zal ruim 1500 pagina’s beslaan. Onder de nakomelingen van de parenteel Boelen bevinden zich de afgewezen bruid van Koning Willem III, de filmster Audrey Hepburn en de echtgenote van John F. Kennedy.

 

Het werk begint met een drietal informatieve en instructieve inleidende hoofdstukken, ieder van zo‘n 80 pagina’s, met als werktitels ‘Zeventiende-eeuws onderzoek naar de oudste magistraatsfamilies van Amsterdam’, ‘Gerard Schaep als genealogisch onderzoeker’ en ‘Navolging en verdere aristocratisering’. In deze hoofdstukken worden diverse bijzondere bronnen toegelicht, zoals (a) het ‘Album Backer’, een collectie van 152 pentekeningen van familieleden van Willem Backer (1656-1731), (b) een vooroudergalerij Backer: zes opvolgende generaties Backer vastgelegd in schilderijen met wapenschilden en (c) een stamreeks in portretten van de familie Van Loon.

 

De auteur geeft steeds een heldere analyse en interpretatie, zowel in sociaalhistorische, genealogisch en heraldische, als kunsthistorische zin. Diverse van de besproken bronnen hebben een Dordtse oorsprong.

Ook komen de handschriften aan bod die zeventiende-eeuwse onderzoekers opstelden. Bij de onderzoekers van toen – zo laat auteur Dudok van Heel zien – waren status en aanzien zo belangrijk, dat zij er niet voor terugdeinsden om hun fantasie in te schakelen. De bekende Amsterdamse genealoog Gerard Schaep was een van hen.

De nieuwe banden zullen een soortgelijke fraaie vormgeving hebben als de reeds verschenen banden.

 

Samenvattend: het monumentale werk van Dudok van Heel werpt een nieuw licht op de geschiedschrijving van Amsterdam en de Republiek.

 

Prijs

De nieuwe banden zijn te bestellen tegen een eenmalig bedrag van € 175, exclusief verzendkosten. Bestellingen vóór 31 mei 2024 stimuleren we graag – indien u de set nieuwe banden vóór  31 mei 2024 bestelt, dan ontvangt u als lid van het KNGGW bijna 20% korting, oftewel dan betaalt u dus € 141, exclusief verzendkosten. Dit ook als knipoog naar het 141-jarig bestaan van ons genootschap.

 

*Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat het productieproces van de nieuwe banden in volle gang is. 3 banden zullen naar verwachting in mei/juni 2024 worden verstuurd. Het vierde deel volgt dan eind 2024.

 

Aanbevolen bij dit artikel :

Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Copyright 2024 Stichting Leoliber | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Cookie statement